Menu Zamknij

Wakacje Kredytowe 2022

grafika domyslna blog

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę wejście w życie ustawy dotyczącej wakacji kredytowych chciałbym przybliżyć zasady, na których można zawiesić spłatę rat.

Przy decyzji o skorzystaniu z wakacji można rozważyć  2 warianty

  1. zbudowanie „poduszki” finansowej
  2. nadpłatę kredytu i zmniejszenie salda.

jak to zrobić?

ustawa gwarantuje możliwość BEZODSETKOWEGO zawieszenie spłat kredytu

  1. w 2 miesiącach (sierpień i wrzesień 2022)
  2. przez 2 miesiące w okresie październik – grudzień 2022
  3. po 1 miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Zawieszenie rat wydłuża okres kredytowania tzn. jeśli skorzystamy z możliwości zawieszenia przez najbliższe 4 miesiące(od 1 sierpnia do 30 listopada ) a do końca kredytu zostało nam 300 miesięcy – kredyt zostanie „zamrożony” i odblokowany po tym okresie.

Czyli nadal będzie to kredyt na 300 miesięcy z przesuniętym obowiązkiem płatności raty 1 grudnia.

Za ten okres bank nie pobierze odsetek ale należy pokrywać koszty wszelkich ubezpieczeń oraz jeśli umowa tego wymaga spełniać dodatkowe wymogi opisane w umowie które obniżają oprocentowanie – np    wpływ wynagrodzenia czy dokonywanie płatności kartą. Bank może też naliczać ubezpieczenie pomostowe (za brak wpisu do KW)- tu sprawa jest zależna od tego czy opłata ta występuje jako podwyższenie oprocentowania czy dodatkowe ubezpieczenie.

Czy warto wykorzystać okres zawieszenia spłat do nadpłaty kredytu i czy można to zrobić?

ustawa nie ogranicza możliwości nadpłaty w okresie zawieszenia płatności rat, to oznacza że środki, które normalnie zostałyby przeznaczone na zapłacenie raty kredytu mogą zostać użyte do nadpłaty kredytu.

 Na dziś jednym przeciwwskazaniem do złożenia wniosku o wakacje kredytowe jest ubieganie się o inny kredyt – bank może raportował fakt wakacji kredytowych do biura informacji kredytowej (bik)

W okresie wakacji kredytowych może być wiec problem z nowym kredytem, tak jak miało to miejsce w przypadku zawieszenia rat 2 lata temu przy COVID – jednak banki po powrocie do regularnych spłat rat usuwały wpis z bik i nie było to problemem przy zaciąganiu nowych zobowiązań. Aktualnie nie ma oficjalnego stanowiska wszystkich banków w tej kwestii.

 Poniżej odpowiedzi na zadawane pytania:

1. Czy wakacje kredytowe będą raportowane do BIKu?

TAK.

2. Jaki wpływ to będzie miało na kredytobiorcę?

Ustawa tego jasno nie precyzuje. Zgodnie z wypowiedzią prezesa BIK, konsekwencje będą uzależnione od indywidualnych decyzji podjętych w poszczególnych bankach. Wiemy jednak, że nie będzie to wpływało na obniżenie scoringu bankowego

3. Czy kredyt, który był udzielony na refinansowanie kredytu mieszkaniowego w myśl ustawy będzie uważany za kredyt zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z zakupem nieruchomości?

I tutaj mamy rozbieżność w podejściu. Większość banków deklaruje, że kredyt z umową zawartą przed 30 czerwca 2022 jest traktowany jako kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale nie wszystkie banki są tego zdania. Warto zweryfikować taką sytuację indywidualnie

4. Czy aby skorzystać z wakacji kredytowych musi być uruchomiona pełna kwota kredytu?

Nie, kredyt może być w trakcie uruchamiania transz.

5. Czy kredyt w okresie karencji też będzie podlegał wakacjom kredytowym?

Tak, pod warunkiem, iż umowa została zawarta nie później niż 30 czerwca 2022.

6. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych warunkują data podpisania umowy czy wypłata kredytu?

Liczy się data podpisania umowy, graniczna data to 30.06.2022.

7. Czy kredyt udzielony do maksymalnego wieku Kredytobiorcy (co do 1 miesiąca) również może podlegać zawieszeniu rat?

Tak, nie ma ograniczenia wiekowego.

8. Czy zawieszeniu będzie podlegała także kwota ubezpieczeń?

W ustawie jest mowa o tym, że zawieszenie nie dotyczy ubezpieczeń powiązanych z kredytem. Zawieszenie spłaty kredytu dotyczy: raty kapitałowej, odsetek i innych ewentualnych kosztów wynikających z umowy kredytowej, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń związanych z umową kredytową. Oznacza to, że mimo wakacji należy opłacić posiadane ubezpieczenia, np. ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy. Udział w wakacjach kredytowych nie wpływa na zmianę warunków korzystania z produktów dodatkowych sprzedanych w ramach x-sell – aby zapobiec wzrostowi kosztów kredytu, należy nadal korzystać z tych produktów.

Opublikowano wblog